DOKO Šutara - priemyselné balenie a ochrana tovaru

certifikat certifikat doko sutara

Certifikácia

ISPM 15 je medzinárodná norma vydaná FAO, ktorá stanovuje fytosanitárne požiadavky pre drevený obalový materiál používaný v medzinárodnej doprave.

ISPM FAO č.15/2002 – ošetrenie dreva
pri výrobe debien sa riadime normou HPE

Označenie ošetrených drevených materiálov musí byť:
- dobre čitateľné
- musí byť trvalé a neprenosné
- nachádzať sa na viditeľnom mieste


Kontakt

Doko Šutara, s.r.o.
Hrnčiarové 527, LUBINA
tel.: 032 777 81 29
mob.: 0905 652 703
e-mail: dokosutara@dokosutara.sk

Naši spokojní klienti

Chirana Medical a.s., Stará Turá
Chirana Progress s.r.o., Piešťany
Ekom spol. s r.o., Piešťany
Sensus Metering Systems a.s., Stará Turá
Bege s.r.o., Brezová pod Bradlom